NIT ClassRoom
NIT Web Conference System

Information


About


Предлаганите от НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД системи за управление на обучението (LMS) разполагат с функция за поддържане на виртуална класна стая.

Като потребител на нашата виртуална класна стая, Вие можете да изпълнявате две роли – на зрител или на модератор. Тези роли, логично, разполагат с различни правомощия.

С нея Вие можете да споделяте различни видове файлове: аудио, видео, PDF или Microsoft Office. При презентациите са налични опции за употреба на показалец, приближаване и рисуване. Налични са още два вида чат – публичен и личен, функция за споделяне на десктоп и интегриран VoIP.

Contact Us